Ognisko we Wrocławiu – Parafia św. Jadwigi Śląskiej, ul. Wolska 6

Parafia


Spotkania Wspólnoty „Sychar” odbywają się we Wrocławiu – Leśnicy w parafii św. Jadwigi śląskiej przy ulicy Wolskiej 6 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca. Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY. Opiekunem Ogniska jest ksiądz Grzegorz Kopij.

Strona parafii:
http://lesnica.wroclaw.pl/

Na ostatnim styczniowym spotkaniu pochyliliśmy się nad tematem wzajemnych relacji w rodzinie między małżonkami i dziećmi. Mówiliśmy o tym jakie jest nasze serce i jak rozpoznać, czy nasze serce jest otwarte na innych.

Po czym sprawdzić czy masz serce? Po naszych  kontaktach z rodziną. Po tym jak rozmawiamy z naszym współmałżonkiem, z dziećmi,  z mamą, ojcem, znajomymi, przyjaciółmi.  Serce nasze jest dobre, bo wyszło z formy Jezusa i zostało w chrzcie odnowione. Ono jest dobre na dnie! Ono jest świątynią Boga! Serce tam w głębi się wzrusza. Tam jesteśmy dziećmi Bożymi. Tylko szatan stara się wmówić nam od 15, 30, 55 lat, że jesteś zerem, że jestem do niczego, że jesteś nieudacznikiem. Serce wszystko pamięta! Co ono pamięta dziś? Jezus przychodzi z szafy, w której siedziałaś jako mała dziewczynka. Jezus przychodzi z pokoju gdzie ukrywałeś się by płakać w samotności. Tam znajdziesz Jezusa!!!

Na spotkaniu mówiliśmy i rozważaliśmy hymn o miłości na podstawie Listu do Koryntian. To taki swoisty rachunek sumienia dla każdego z nas przed Świętami Bożego Narodzenia. Czy w stosunku do naszych współmałżonków, dzieci i innych osób jesteśmy tacy, jak mówi św. Paweł w tym Hymnie. To taka nasza droga do świętości. Musimy mieć dobrą relację z Bogiem i wtedy będziemy dobrze realizować nasze powołanie. Będziemy okazywać właściwą miłość współmałżonkowi.
Jeśli w dzieciństwie nie byliśmy kochani, to w małżeństwie podobnie nie będziemy potrafili okazywać miłości.
Hymn o miłości zawiera kwintesencję miłości małżeńskiej. Dzisiaj miłość chce się wyrugować. Mamy problem z definicją miłości. Potrzeba dobrej egzegezy o miłości. Dlaczego św. Paweł mówi o tym. Miłość Boga do człowieka.
Sakrament Małżeństwa jest pierwszym Sakramentem.
Formularz Mszy św. Bożonarodzeniowej przewidziany jest na Pasterkę o 22.00. W Wigilię Msza św. Po I Nieszporach. Teraz Msze św. „pasterkowe” o 22.00, ale wtedy jest obowiązek bycia na Mszy św. następnego dnia. Zatraciliśmy symbol Adwentu i Bożego Narodzenia.
Przed Sakramentem Pojednania warto pojednać się z bliźnimi i przeprosić. Ciągle spowiadamy się z tych samych grzechów, bo nie wierzymy w moc Sakramentu.
Kościół zaczyna mało mówić o duchowości, a w tym kontekście mało mówi się o miłości. Komunia pod dwoma postaciami podkreśla pełnię i dlatego udziela się jej np. w Sakramencie Małżeństwa.

ZAPRASZAMY na otwarcie drugiego Ogniska we Wrocławiu w najbliższą sobotę 19 października br. w Parafii św. Jadwigi Śląskiej przy ulicy Wolskiej 6. Spotkanie inauguracyjno-zawiązujące Ognisko odbędzie się po wieczornej Mszy św., rozpoczynającej się o godzinie 18.00, w sali w domu parafialnym, zlokalizowanym z tyłu plebanii.
Więcej informacji na stronie: https://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=75&t=2631#p188818 .
Strona parafii: http://lesnica.wroclaw.pl/ .

Kategorie

Kronika