Ognisko we Wrocławiu – Parafia św. Jadwigi Śląskiej, ul. Wolska 6

Parafia


Spotkania Wspólnoty „Sychar” odbywają się we Wrocławiu – Leśnicy w parafii św. Jadwigi śląskiej przy ulicy Wolskiej 6 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca. Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY. Opiekunem Ogniska jest ksiądz Grzegorz Kopij.

Strona parafii:
http://lesnica.wroclaw.pl/

Bez kategorii

Na ostatnim październikowym spotkaniu pochyliliśmy się nad tematem uczuć, które niekiedy dominują w naszym życiu. Religijność oparta na emocjach może być nieświadomą próbą ucieczki od zagrażającego świata do własnego wnętrza, w przestrzeń subiektywnych, somatycznych czy psychicznych doświadczeń. W tym świecie człowiek chce i próbuje mieć wpływ na to, co się dzieje. Wszystko to, co ułatwia mu poczucie kontroli nad tym wewnętrznym światem, co uwalnia go od lęku i napięcia tak dotkliwego w kontaktach ze światem zewnętrznym, jest łatwo i chętnie przyjmowane. Wysiłek włożony w opanowanie własnego ciała czy kontrola własnej świadomości (np. różne niebezpieczne techniki wschodnie) dostarczają satysfakcji. Jeśli sens temu wewnętrznemu światu – światu, na który można uzyskać wpływ – nadają treści religijne, to muszą one być dostosowane do jego praw. Charakter tych treści nie może naruszać poczucia bezpieczeństwa, poczucia posiadania wpływu na to, co się dzieje. W konsekwencji dokonuje się relatywizacja wartości czy to religijnych, czy moralnych; Pana Boga stwarzam na swój obraz, a Boże prawo o tyle respektuję, o ile zaspokaja moje potrzeby.

Ze względów bezpieczeństwa przedwakacyjne spotkanie po Mszy św. wieczornej odbyło się na świeżym powietrzu. Dzieliliśmy się swoim doświadczeniem przeżywania trudnego okresu pandemii. Jak ten czas wpłynął na kondycję naszych małżeństw i rodzin. Mówiliśmy także o potrzebie szczególnego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa przez Serce Maryi. Zachęciłam wszystkich do wzięcia udziału w internetowych rekolekcjach na stronie: www.ocalenie.info

Na ostatnim styczniowym spotkaniu pochyliliśmy się nad tematem wzajemnych relacji w rodzinie między małżonkami i dziećmi. Mówiliśmy o tym jakie jest nasze serce i jak rozpoznać, czy nasze serce jest otwarte na innych.

Po czym sprawdzić czy masz serce? Po naszych  kontaktach z rodziną. Po tym jak rozmawiamy z naszym współmałżonkiem, z dziećmi,  z mamą, ojcem, znajomymi, przyjaciółmi.  Serce nasze jest dobre, bo wyszło z formy Jezusa i zostało w chrzcie odnowione. Ono jest dobre na dnie! Ono jest świątynią Boga! Serce tam w głębi się wzrusza. Tam jesteśmy dziećmi Bożymi. Tylko szatan stara się wmówić nam od 15, 30, 55 lat, że jesteś zerem, że jestem do niczego, że jesteś nieudacznikiem. Serce wszystko pamięta! Co ono pamięta dziś? Jezus przychodzi z szafy, w której siedziałaś jako mała dziewczynka. Jezus przychodzi z pokoju gdzie ukrywałeś się by płakać w samotności. Tam znajdziesz Jezusa!!!

Na spotkaniu mówiliśmy i rozważaliśmy hymn o miłości na podstawie Listu do Koryntian. To taki swoisty rachunek sumienia dla każdego z nas przed Świętami Bożego Narodzenia. Czy w stosunku do naszych współmałżonków, dzieci i innych osób jesteśmy tacy, jak mówi św. Paweł w tym Hymnie. To taka nasza droga do świętości. Musimy mieć dobrą relację z Bogiem i wtedy będziemy dobrze realizować nasze powołanie. Będziemy okazywać właściwą miłość współmałżonkowi.
Jeśli w dzieciństwie nie byliśmy kochani, to w małżeństwie podobnie nie będziemy potrafili okazywać miłości.
Hymn o miłości zawiera kwintesencję miłości małżeńskiej. Dzisiaj miłość chce się wyrugować. Mamy problem z definicją miłości. Potrzeba dobrej egzegezy o miłości. Dlaczego św. Paweł mówi o tym. Miłość Boga do człowieka.
Sakrament Małżeństwa jest pierwszym Sakramentem.
Formularz Mszy św. Bożonarodzeniowej przewidziany jest na Pasterkę o 22.00. W Wigilię Msza św. Po I Nieszporach. Teraz Msze św. „pasterkowe” o 22.00, ale wtedy jest obowiązek bycia na Mszy św. następnego dnia. Zatraciliśmy symbol Adwentu i Bożego Narodzenia.
Przed Sakramentem Pojednania warto pojednać się z bliźnimi i przeprosić. Ciągle spowiadamy się z tych samych grzechów, bo nie wierzymy w moc Sakramentu.
Kościół zaczyna mało mówić o duchowości, a w tym kontekście mało mówi się o miłości. Komunia pod dwoma postaciami podkreśla pełnię i dlatego udziela się jej np. w Sakramencie Małżeństwa.

Kategorie
Kronika