Ognisko we Wrocławiu – Parafia św. Jadwigi Śląskiej, ul. Wolska 6

Parafia


Spotkania Wspólnoty „Sychar” odbywają się we Wrocławiu – Leśnicy w parafii św. Jadwigi śląskiej przy ulicy Wolskiej 6 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca. Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY. Opiekunem Ogniska jest ksiądz Grzegorz Kopij.

Strona parafii:
http://lesnica.wroclaw.pl/

Bez kategorii

Na spotkaniu rozmawialiśmy o tym jak działa łaska Sakramentu Małżeństwa.

Orędzie do wygnańców

14 Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie – wyrocznia Pana – Pan, Oblubieniec otoczył murem (łaską) każde Sakramentalne Małżeństwo.

JAKIE  MIEJSCE  ZAJMUJE  BÓG  W  WASZYM  ŻYCIU?

Po co jest Sakrament Małżeństwa?

1.Następuje zawarcie Przymierza z Chrystusem.

 1. Przyjęcie Sakramentu przynosi łaskę stanu.
 2. Fakt poślubienia w Chrystusie.
 3. Sakrament Małżeństwa a priori przynosi łaskę stanu małżeńskiego.
 4. Łaska Chrystusa konsekruje ludzką miłość.
 5. Przez Sakrament Małżeństwa następuje konsekracja ludzkiego ciała.
 6. Przez Sakrament Małżeństwa następuje konsekracja małżonków do służby życiu.
 7. Św. Augustyn powiedział: „Sakrament Małżeństwa to nie jest jedna godzina obrzędów kościelnych. Małżonkowie nie przyjmują Sakramentu Małżeństwa. Oni stają się Sakramentem.”Małżeństwo jako Sakrament jest to szczególny Sakrament relacji.

  Św. Augustyn mówił również tak: „Od Was małżonkowie Chrystus nie wymaga tego, co niemożliwe, ale tego, co doskonałe.”

  Łaska czyli Samoudzielenie się Boga.

  Łaska Sakramentu Małżeństwa to jest taki prezent. Jezus daje w serca małżonków prezent. Ten prezent małżonkowie powinni rozpakowywać przez całe życie, czyli czerpać ze zdroju łask, tego bogactwa Boga przez całe życie.

  RODZAJE  ŁASK1.Łaska paschalna.

  2.Łaska prorocza.

  1. Łaska budowania wspólnoty osób.
  2. 4. Łaska budowania jedności w rodzinie.
  3. 5. Łaska współpracy ze Stworzycielem w przekazywaniu życia.
  4. Łaska przeżywania płciowości wedle zamysłu Bożego jako znak jednoczący w miłości Chrystusa do Jego Kościoła.
  5. Łaska jako dar i zadanie świętości.
  6. Łaska konsekracji do prawdziwie chrześcijańskiego wychowania dzieci.
  7. 9. Łaska odpowiedzialności za umocnienie w duszach dzieci daru łaski Bożej.
  8. Łaska będąca uzdolnieniem do życia polegającego na powołaniu ludzie świeckich
  9. Łaska eklezjotwórcza.
  10. Łaska misyjnego posłannictwa.
  11. Łaska bycia wspólnotą dialogu z Bogiem.
  12. Łaska wzajemnego uświęcania małżonków.

Na spotkaniu zastanawialiśmy się czy jest szansa powrotu do siebie po rozstaniu i jakie warunki lub co musi się stać, żeby do tego doszło. Warunkiem szczęśliwej rodziny jest dobra relacja każdego z Jezusem, odpowiednia formacja, świadomość znaczenia podjętego zobowiązania, gotowość do podjęcia pracy nad budowaniem relacji. Gdy tego nie ma wówczas powodzenie życiowe stwarza poczucie niezależności od Boga, Bóg jest odsuwany na pozycje potakującego obserwatora, brak odniesienia do Niego w pojawiających się kłopotach, nieporozumienia w małżeństwie, brak chęci i umiejętności rozmowy, rutyna, emocjonalna i fizyczna separacja, tworzenie własnych, nie dzielonych wspólnie światów, połowiczność i emocjonalność, brak głębszej refleksji, lenistwo, brak pracy nad sobą, niedostrzeganie i negowanie sygnałów od drugiej strony.

 

Kategorie
Kronika