Ognisko we Wrocławiu – Parafia św. Jadwigi Śląskiej, ul. Wolska 6

Parafia


Spotkania Wspólnoty „Sychar” odbywają się we Wrocławiu – Leśnicy w parafii św. Jadwigi śląskiej przy ulicy Wolskiej 6 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca. Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY. Opiekunem Ogniska jest ksiądz Grzegorz Kopij.

Strona parafii:
http://lesnica.wroclaw.pl/

Na spotkaniu rozmawialiśmy o kwestii czy jest szansa powrotu współmałżonka i czy mamy prawo na niego czekać. najważniejszą sprawą jest, by pracować nad pogłębianiem swojej relacji do Jezusa, nad własnym rozwojem osobistym i formacją.

Następnie wysłuchaliśmy fragmentu homilii ks. Dominika Chmielewskiego, który przytoczył dwa świadectwa powrotu do siebie współmałżonków. Stało się to możliwe w momencie, gdy czekający współmałżonek „zakorzenił się” w codziennej Eucharystii, i możliwie jak najczęstszej Adoracji, jak również w składanej w tej intencji jakiejś ofierze.

To bardzo budujące i mocne świadectwa, które nas umocniły wewnętrznie.

Kategorie
Kronika