Ognisko we Wrocławiu – Parafia św. Jadwigi Śląskiej, ul. Wolska 6

Parafia


Spotkania Wspólnoty „Sychar” odbywają się we Wrocławiu – Leśnicy w parafii św. Jadwigi śląskiej przy ulicy Wolskiej 6 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca. Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY. Opiekunem Ogniska jest ksiądz Grzegorz Kopij.

Strona parafii:
http://lesnica.wroclaw.pl/

Na spotkaniu zastanawialiśmy się czy jest szansa powrotu do siebie po rozstaniu i jakie warunki lub co musi się stać, żeby do tego doszło. Warunkiem szczęśliwej rodziny jest dobra relacja każdego z Jezusem, odpowiednia formacja, świadomość znaczenia podjętego zobowiązania, gotowość do podjęcia pracy nad budowaniem relacji. Gdy tego nie ma wówczas powodzenie życiowe stwarza poczucie niezależności od Boga, Bóg jest odsuwany na pozycje potakującego obserwatora, brak odniesienia do Niego w pojawiających się kłopotach, nieporozumienia w małżeństwie, brak chęci i umiejętności rozmowy, rutyna, emocjonalna i fizyczna separacja, tworzenie własnych, nie dzielonych wspólnie światów, połowiczność i emocjonalność, brak głębszej refleksji, lenistwo, brak pracy nad sobą, niedostrzeganie i negowanie sygnałów od drugiej strony.

 

Kategorie
Kronika