Ognisko we Wrocławiu – Parafia św. Jadwigi Śląskiej, ul. Wolska 6

Parafia


Spotkania Wspólnoty „Sychar” odbywają się we Wrocławiu – Leśnicy w parafii św. Jadwigi śląskiej przy ulicy Wolskiej 6 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca. Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY. Opiekunem Ogniska jest ksiądz Grzegorz Kopij.

Strona parafii:
http://lesnica.wroclaw.pl/

Na spotkaniu mówiliśmy i rozważaliśmy hymn o miłości na podstawie Listu do Koryntian. To taki swoisty rachunek sumienia dla każdego z nas przed Świętami Bożego Narodzenia. Czy w stosunku do naszych współmałżonków, dzieci i innych osób jesteśmy tacy, jak mówi św. Paweł w tym Hymnie. To taka nasza droga do świętości. Musimy mieć dobrą relację z Bogiem i wtedy będziemy dobrze realizować nasze powołanie. Będziemy okazywać właściwą miłość współmałżonkowi.
Jeśli w dzieciństwie nie byliśmy kochani, to w małżeństwie podobnie nie będziemy potrafili okazywać miłości.
Hymn o miłości zawiera kwintesencję miłości małżeńskiej. Dzisiaj miłość chce się wyrugować. Mamy problem z definicją miłości. Potrzeba dobrej egzegezy o miłości. Dlaczego św. Paweł mówi o tym. Miłość Boga do człowieka.
Sakrament Małżeństwa jest pierwszym Sakramentem.
Formularz Mszy św. Bożonarodzeniowej przewidziany jest na Pasterkę o 22.00. W Wigilię Msza św. Po I Nieszporach. Teraz Msze św. „pasterkowe” o 22.00, ale wtedy jest obowiązek bycia na Mszy św. następnego dnia. Zatraciliśmy symbol Adwentu i Bożego Narodzenia.
Przed Sakramentem Pojednania warto pojednać się z bliźnimi i przeprosić. Ciągle spowiadamy się z tych samych grzechów, bo nie wierzymy w moc Sakramentu.
Kościół zaczyna mało mówić o duchowości, a w tym kontekście mało mówi się o miłości. Komunia pod dwoma postaciami podkreśla pełnię i dlatego udziela się jej np. w Sakramencie Małżeństwa.

Kategorie
Kronika